Algemene voorwaarden

Invoering

Deze algemene voorwaarden (de "Voorwaarden") zijn van toepassing op alle boekingen die u (de "Klant") bij MytripCuracao maakt voor de huur van een voertuig (het "Voertuig") van MytripCuracao of haar bevoegde vertegenwoordigers (de "MytripCuracao").

boeken

Een boeking kan online gemaakt worden via de website van MytripCuracao.com of door rechtstreeks contact op te nemen met MytripCuracao. Bij het maken van een boeking dient de Klant MytripCuracao de volgende informatie te verstrekken:

 • naam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • Email addres
 • Geboortedatum
 • Rijbewijs
 • Voertuigtypen
 • Ophaaldatum
 • Ophaalplaats
 • Afleverdatum
 • Afzet locaie

Betaling

De klant moet de huur van het voertuig betalen op het moment van boeking. U kunt betalen met CREDITCARD, PER BANK of IDEAL.

Voertuig

Het Voertuig wordt in goede staat aan de Klant ter beschikking gesteld en is uitgerust met alle benodigde accessoires. De Klant is verantwoordelijk voor het terugbrengen van het Voertuig in dezelfde staat als waarin het is ontvangen.

Huurperiode

De huurperiode begint op de datum en tijd van ophalen en eindigt op de datum en tijd van inleveren. De klant is verantwoordelijk voor eventuele extra dagen dat het voertuig wordt gehuurd.

Kilometerstand

De Klant mag onbeperkt aantal kilometers per dag rijden.

Brandstof

Het voertuig moet met een volle brandstoftank worden ingeleverd. Indien het Voertuig met een lege tank wordt ingeleverd, worden de tankkosten aan de Klant in rekening gebracht.

Schade en diefstal

De klant is verantwoordelijk voor alle schade aan het voertuig die is veroorzaakt door nalatigheid van de klant. De Klant is ook verantwoordelijk voor elke diefstal van het Voertuig.

Verzekering

Het Voertuig is verzekerd door MytripCuracao. De Klant is verantwoordelijk voor eventuele eigen risico's of eigen bijdragen.

Annulering

Als de Klant een boeking annuleert, kan de Klant annulerings kosten in rekening worden gebracht. De hoogte van de annulerings kosten is afhankelijk van de datum van annulering.

Wijzigingen in de boeking

Indien de Klant een wijziging wil aanbrengen in de boeking, dient de Klant zo spoedig mogelijk contact op te nemen met MytripCuracao. MytripCuracao kan de wijziging al dan niet verwerken.

Algemeen

MytripCuracao behoudt zich het recht voor om een ​​boeking te weigeren. MytripCuracao kan deze Voorwaarden ook te allen tijde wijzigen. De klant is verantwoordelijk voor het lezen van deze voorwaarden voordat hij een boeking maakt.

Toepasselijk recht

Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Curaçao.

Scheidbaarheid

Als een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt een dergelijke bepaling uit deze Voorwaarden geschrapt en blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

Volledige overeenkomst

Deze Voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen de Klant en MytripCuracao met betrekking tot het onderwerp hiervan en vervangen alle eerdere of gelijktijdige communicatie, verklaringen of overeenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk.